Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Aktuality

Tvorba nového strategického plánu rozvoje města Kunovice

25. 3. 2021

Tvorba nového strategického plánu rozvoje města Kunovice

Kunovice, kam míříte? Naše město zpracovává nový strategický plán rozvoje, ve kterém chceme jasně stanovit směr, kterým se bude naše město ubírat v dalších letech. Víme, že spr&aacut...
Otevřít Tvorba nového strategického plánu rozvoje města Kunovice
Menu