Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Město v datech

Město v datech

Kunovice letí správným směrem! 

Tady jsou čísla našeho kurzu

5 579

Spokojených Kunovjanů a Kunovjanek

12mil. Kč

Ročně do kultury a sportu

51 556

Investic na jednoho obyvatele za roky 2015 - 2020

+1282

Saldo dojížďky za zaměstnáním

26

Průměrný počet nových sňatků ve městě 

108

Počet nových bytů/domů od roku 2010

762

Aktivních podnikatelů a žinostníků 

3,67%

Podíl nezaměstnaných v lednu 2021

2 788

Hostů, kteří u nás přenocovali

4182

Počet registrovaných vozů

28,5km2

Plocha města o kterou se staráme

9

Lékařů ve městě

Menu