Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Kunovice 2030

Dnešní město musí být dobrým místem pro život mladých lidí, rodin, dětí a starší generace. Musí obyvatelům nabízet možnost realizovat své sny a úkolem vedení města je, abychom naslouchali a snažili se respektovat jejich přání.

Společně jsme vytvořili dlouhodobou strategii rozvoje Kunovic, která si klade ambiciózní cíle.Nesmíme ale zapomínat na to, že každé město je vždy takové, jaké si ho my uděláme. Město totiž tvoří hlavně lidé, kteří v něm žijí.

Nový strategický plán Kunovic naleznete zde. Naše konkrétní aktivity najdete pod každým opatřením, případně na mapě projektů.

Naše úspěchy nejsú enom tak, to je všecko promyšlené! Sdílání stratégie nám pomože spolupracovat s našima občanama. A z tejto spolupráce vzejde enom to dobré!

Poďte s nama udělat najlepší město, jaké možeme!

Kunovice jsou synonymum dobré adresy

Město vytváří podmínky pro zvýšení kvality života Kunovjanů a Kunovjanek,
posiluje občanskou vybavenost, cílenou zástavbu a podporuje rozvoj veřejných ploch.

Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst

Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst

Otevřít Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst
Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích

Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích

Otevřít Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích
Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Otevřít Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách
Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Otevřít Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Kunovice jsou atraktivní zelené město

Město tvoří krásné a klidné prostředí založené na vysokém podílu zelených
ploch, které je inspirací ke zdravému životnímu stylu.

Protipovodňová opatření na řece Olšavě

Protipovodňová opatření na řece Olšavě

Otevřít Protipovodňová opatření na řece Olšavě
Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Otevřít Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města
Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Otevřít Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách
Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Otevřít Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Kunovice podporují místní ekonomiku a podnikání

Město z pohledu ekonomiky těží ze své skvělé pozice na rozvojové ose. Díky
dlouhodobé podpoře podnikání propojuje výhody malého města s nadprůměrným počtem míst k zaměstnání.

Kunovice staví svůj rozvoj na kvalitním vzdělání

Město dětem nabízí dostupné kvalitní kapacity a špičkové podmínky pro
vzdělávání, dospělé pak motivuje k celoživotnímu učení.

Kunovice podporují aktivní život v návaznosti na tradice

Město aktivně usiluje o zdravý životní styl svých obyvatel, lidé si uvědomují význam občanské sounáležitosti, aktivního trávení volného času a zábavy.

Kunovice mají moderní úřad otevřený spolupráci s občany

Město vyhledává příležitosti pro rozvoj partnerské spolupráce s občany a organizacemi na území města. Podporuje zavádění nových technologií za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Architektonická studie centra města

Architektonická studie centra města

Otevřít Architektonická studie centra města
Menu