Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Kunovice 2030

Naše úspěchy nejsú enom tak, to je všecko promyšlené! Sdílání stratégie nám pomože spolupracovat s našima občanama. A z tejto spolupráce vzejde enom to dobré!

Poďte s nama udělat najlepší město, jaké možeme!

Kunovice jsou synonymum dobré adresy

Město vytváří podmínky pro zvýšení kvality života stávajících i nových, posiluje občanskou vybavenost, cílenou zástavbu a podporuje rozvoj veřejných služeb.

Kunovice jsou atraktivní zelené město

Město tvoří krásné a klidné prostředí založené na vysokém podílu zelených ploch, které je pro občany inspirací ke zdravému životnímu stylu. 

Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Otevřít Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města
Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Otevřít Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách
Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Otevřít Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Kunovice podporují místní ekonomiku a podnikání

Město z pohledu ekonomiky těží ze své skvělé pozice  na rozvojové ose. Díky dlouhodobé podpoře podnikání vhodně propojuje výhody malého města s nadprůměrným počtem míst k zaměstnání.

Kunovice staví svůj rozvoj na kvalitním vzdělání

Město dětem nabízí dostupné kvalitní kapacity a špičkové podmínky pro vzdělávání, dospělé pak motivuje k celoživotnímu učení.

Procesní, organizační a personální optimalizace úřadu

Procesní, organizační a personální optimalizace úřadu

Otevřít Procesní, organizační a personální optimalizace úřadu

Kunovice podporují aktivní život v návaznosti na tradice

Město aktivně usiluje o zdravý životní styl svých obyvatel, uvědomuje si význam občanské sounáležitosti, aktivního trávení volného času a zábavy.

Kunovice mají moderní úřad otevřený spolupráci s občany

Město vyhledává příležitosti pro rozvoj partnerské spolupráce s občany a organizacemi na území města. Podporuje zavádění nových technologií za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Menu