Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Kunovice 2030

Dnešní město musí být dobrým místem pro život mladých lidí, rodin, dětí a starší generace. Musí obyvatelům nabízet možnost realizovat své sny a úkolem vedení města je, abychom naslouchali a snažili se respektovat jejich přání.

Společně jsme vytvořili dlouhodobou strategii rozvoje Kunovic, která si klade ambiciózní cíle.Nesmíme ale zapomínat na to, že každé město je vždy takové, jaké si ho my uděláme. Město totiž tvoří hlavně lidé, kteří v něm žijí.

Nový strategický plán Kunovic naleznete zde. Naše konkrétní aktivity najdete pod každým opatřením, případně na mapě projektů.

Naše úspěchy nejsú enom tak, to je všecko promyšlené! Sdílání stratégie nám pomože spolupracovat s našima občanama. A z tejto spolupráce vzejde enom to dobré!

Poďte s nama udělat najlepší město, jaké možeme!

Kunovice jsou synonymum dobré adresy

Město vytváří podmínky pro zvýšení kvality života Kunovjanů a Kunovjanek,
posiluje občanskou vybavenost, cílenou zástavbu a podporuje rozvoj veřejných ploch.

Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa

Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa

V realizaci
Otevřít Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa
Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech

Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech

Dokončený
Otevřít Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech
Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst

Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst

Dokončený
Otevřít Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst
Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích

Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích

Dokončený
Otevřít Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích
Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Plánovaný
Otevřít Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách
Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Plánovaný
Otevřít Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Kunovice jsou atraktivní zelené město

Město tvoří krásné a klidné prostředí založené na vysokém podílu zelených
ploch, které je inspirací ke zdravému životnímu stylu.

Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Plánovaný
Otevřít Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách
Zeleň ve městě

Zeleň ve městě

Dokončený
Otevřít Zeleň ve městě
Protipovodňová opatření na řece Olšavě

Protipovodňová opatření na řece Olšavě

Dokončený
Otevřít Protipovodňová opatření na řece Olšavě
Revitalizace lokality Cihlářská

Revitalizace lokality Cihlářská

Plánovaný
Otevřít Revitalizace lokality Cihlářská
Pravidelná obnova památek

Pravidelná obnova památek

Dokončený
Otevřít Pravidelná obnova památek
Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Plánovaný
Otevřít Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města
Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Plánovaný
Otevřít Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách
Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Plánovaný
Otevřít Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Kunovice podporují místní ekonomiku a podnikání

Město z pohledu ekonomiky těží ze své skvělé pozice na rozvojové ose. Díky
dlouhodobé podpoře podnikání propojuje výhody malého města s nadprůměrným počtem míst k zaměstnání.

Podnikatelský inkubátor – Stará škola

Podnikatelský inkubátor – Stará škola

Dokončený
Otevřít Podnikatelský inkubátor – Stará škola

Kunovice staví svůj rozvoj na kvalitním vzdělání

Město dětem nabízí dostupné kvalitní kapacity a špičkové podmínky pro
vzdělávání, dospělé pak motivuje k celoživotnímu učení.

Kunovice podporují aktivní život v návaznosti na tradice

Město aktivně usiluje o zdravý životní styl svých obyvatel, lidé si uvědomují význam občanské sounáležitosti, aktivního trávení volného času a zábavy.

Podpora činnosti spolků v Kunovicích

Podpora činnosti spolků v Kunovicích

Dokončený
Otevřít Podpora činnosti spolků v Kunovicích
Cyklostezky a cyklotrasy na území města

Cyklostezky a cyklotrasy na území města

Plánovaný
Otevřít Cyklostezky a cyklotrasy na území města
Letní čítárna

Letní čítárna

Plánovaný
Otevřít Letní čítárna
Rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice

Rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice

Kunovice mají moderní úřad otevřený spolupráci s občany

Město vyhledává příležitosti pro rozvoj partnerské spolupráce s občany a organizacemi na území města. Podporuje zavádění nových technologií za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana

Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana

Dokončený
Otevřít Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana
Nové webové stránky města

Nové webové stránky města

Dokončený
Otevřít Nové webové stránky města
Architektonická studie centra města

Architektonická studie centra města

Plánovaný
Otevřít Architektonická studie centra města
Menu