Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích

Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích

Dokončený
Otevřít Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích
Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Plánovaný
Otevřít Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách
Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech

Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech

Dokončený
Otevřít Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech
Architektonická studie centra města

Architektonická studie centra města

Plánovaný
Otevřít Architektonická studie centra města
Menu