Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Letní čítárna

Letní čítárna

Plánovaný
Otevřít Letní čítárna
Environmentální výchova - Revitalizace přírodní zahrady v MŠ Mládežnická

Environmentální výchova - Revitalizace přírodní zahrady v MŠ Mládežnická

Plánovaný
Otevřít Environmentální výchova - Revitalizace přírodní zahrady v MŠ Mládežnická
Podpora činnosti spolků v Kunovicích

Podpora činnosti spolků v Kunovicích

Dokončený
Otevřít Podpora činnosti spolků v Kunovicích
Přesun sběrného dvora

Přesun sběrného dvora

Plánovaný
Otevřít Přesun sběrného dvora
Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Plánovaný
Otevřít Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště
Nové webové stránky města

Nové webové stránky města

Dokončený
Otevřít Nové webové stránky města
Zeleň ve městě

Zeleň ve městě

Dokončený
Otevřít Zeleň ve městě
Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst

Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst

Dokončený
Otevřít Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst
Protipovodňová opatření na řece Olšavě

Protipovodňová opatření na řece Olšavě

Dokončený
Otevřít Protipovodňová opatření na řece Olšavě
Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích

Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích

Dokončený
Otevřít Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích
Podnikatelský inkubátor – Stará škola

Podnikatelský inkubátor – Stará škola

Dokončený
Otevřít Podnikatelský inkubátor – Stará škola
Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa

Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa

V realizaci
Otevřít Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa
Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Plánovaný
Otevřít Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách
Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Plánovaný
Otevřít Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách
Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Plánovaný
Otevřít Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města
Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech

Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech

Dokončený
Otevřít Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech
Revitalizace lokality Cihlářská

Revitalizace lokality Cihlářská

Plánovaný
Otevřít Revitalizace lokality Cihlářská
Rozšíření hřbitova

Rozšíření hřbitova

Plánovaný
Otevřít Rozšíření hřbitova
Modernizace veřejného osvětlení

Modernizace veřejného osvětlení

Dokončený
Otevřít Modernizace veřejného osvětlení
Rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice

Rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice
Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Plánovaný
Otevřít Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně
Cyklostezky a cyklotrasy na území města

Cyklostezky a cyklotrasy na území města

Plánovaný
Otevřít Cyklostezky a cyklotrasy na území města
Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana

Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana

Dokončený
Otevřít Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana
Architektonická studie centra města

Architektonická studie centra města

Plánovaný
Otevřít Architektonická studie centra města
Pravidelná obnova památek

Pravidelná obnova památek

Dokončený
Otevřít Pravidelná obnova památek
Menu