Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Otevřít Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště
Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana

Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana

Otevřít Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana
Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Otevřít Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách
Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích

Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích

Otevřít Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v Kunovicích
Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách

Otevřít Náměstí v lokalitě V Grni/Na Zelničkách
Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst

Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst

Otevřít Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst
Architektonická studie centra města

Architektonická studie centra města

Otevřít Architektonická studie centra města
Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Otevřít Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně
Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Otevřít Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města
Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa

Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa

Otevřít Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa
Protipovodňová opatření na řece Olšavě

Protipovodňová opatření na řece Olšavě

Otevřít Protipovodňová opatření na řece Olšavě
Menu