Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Environmentální výchova - Revitalizace přírodní zahrady v MŠ Mládežnická

Environmentální výchova - Revitalizace přírodní zahrady v MŠ Mládežnická

Plánovaný
Otevřít Environmentální výchova - Revitalizace přírodní zahrady v MŠ Mládežnická
Menu