Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Environmentální výchova - Revitalizace přírodní zahrady v MŠ Mládežnická

Environmentální výchova - Revitalizace přírodní zahrady v MŠ Mládežnická

Plánovaný
Otevřít Environmentální výchova - Revitalizace přírodní zahrady v MŠ Mládežnická
Přesun sběrného dvora

Přesun sběrného dvora

Plánovaný
Otevřít Přesun sběrného dvora
Zeleň ve městě

Zeleň ve městě

Dokončený
Otevřít Zeleň ve městě
Protipovodňová opatření na řece Olšavě

Protipovodňová opatření na řece Olšavě

Dokončený
Otevřít Protipovodňová opatření na řece Olšavě
Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Plánovaný
Otevřít Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách
Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Plánovaný
Otevřít Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města
Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně

Plánovaný
Otevřít Výkup pozemků na hřbitově a příprava smuteční síně
Pravidelná obnova památek

Pravidelná obnova památek

Dokončený
Otevřít Pravidelná obnova památek
Menu