Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Jaké témata vás zajímají?

Stav projektu

Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Otevřít Mokřad II v lokalitě Na Zelničkách

Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města

Otevřít Komplexní pozemkové úpravy řešící extravilán města
Menu