Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Nové webové stránky města

Nové webové stránky města

Dokončený
Otevřít Nové webové stránky města
Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech

Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech

Dokončený
Otevřít Zateplení fasády bytových domů Na Záhonech
Rozšíření hřbitova

Rozšíření hřbitova

Plánovaný
Otevřít Rozšíření hřbitova
Modernizace veřejného osvětlení

Modernizace veřejného osvětlení

Dokončený
Otevřít Modernizace veřejného osvětlení
Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana

Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana

Dokončený
Otevřít Digitalizace poskytovaných služeb - Portál občana
Menu