Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Letní čítárna

Letní čítárna

Plánovaný
Otevřít Letní čítárna
Podpora činnosti spolků v Kunovicích

Podpora činnosti spolků v Kunovicích

Dokončený
Otevřít Podpora činnosti spolků v Kunovicích
Menu