Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště

Plánovaný
Otevřít Mimoúrovňová křižovatka I/50 Kunovice – Uherské Hradiště
Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst

Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst

Dokončený
Otevřít Oprava chodníků, místních komunikací a rozšiřování parkovacích míst
Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa

Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa

V realizaci
Otevřít Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 - II Etapa
Revitalizace lokality Cihlářská

Revitalizace lokality Cihlářská

Plánovaný
Otevřít Revitalizace lokality Cihlářská
Rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice

Rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice
Menu