Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

„Vytvoření strategických dokumentů
a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice“.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685

Chci navrhnout projekt

Jaká témata vás zajímají?

Rok vložení návrhu

Digitalizace řady procesů v rámci MěÚ Kunovice

Digitalizace řady procesů v rámci MěÚ Kunovice

Otevřít Digitalizace řady procesů v rámci MěÚ Kunovice

Kontejner na tříděný odpad - plechovky

Otevřít Kontejner na tříděný odpad - plechovky
Menu